ישעיהו - פרק ח - פסוק ג הדפסה
ואקרב, אל-הנביאה, ותהר, ותלד בן;    ויאמר יהוה, אליי, קרא שמו, מהר שלל חש בז.