ישעיהו - פרק ח - פסוק ז הדפסה
ולכן הנה אדוניי מעלה עליהם את-מי הנהר, העצומים והרבים--את-מלך אשור, ואת-כל-כבודו; ועלה, על-כל-אפיקיו, והלך, על-כל-גדותיו. 

אני יעקב מתכנית קשר רב דורי ובחרתי פסוק זה בי אנחנו נמצאים בשבוע זה של גשמי זעף, מי הנהרות עלו וכל אפיקיו שלו על גדותיהם.