ישעיהו - פרק ח - פסוק יט הדפסה
וכי-יאמרו אליכם, דרשו אל-האובות ואל-היידעונים, המצפצפים, והמהגים:  הלוא-עם אל-אלוהיו ידרוש, בעד החיים אל-המתים.