ישעיהו - פרק ט - פסוק ג הדפסה
כי את-עול סובולו, ואת מטה שכמו, שבט, הנוגש בו--החיתות, כיום מדיין.