ישעיהו - פרק ט - פסוק י הדפסה
וישגב יהוה את-צרי רצין, עליו; ואת-אויביו, יסכסך.