ישעיהו - פרק ט - פסוק יח הדפסה
בעברת יהוה צבאות, נעתם ארץ; ויהי העם כמאכולת אש, איש אל-אחיו לא יחמולו.