ישעיהו - פרק יא - פסוק ב הדפסה
ונחה עליו, רוח יהוה--רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת, ויראת יהוה. 

התכונות שהיו לסבתא המיוחדת שלי, כאילו נכתב עליה פסוק זה.