ישעיהו - פרק יא - פסוק ו הדפסה
וגר זאב עם-כבש, ונמר עם-גדי ירבץ; ועגל וכפיר ומריא יחדיו, ונער קטון נוהג בם. 

קיימת אפשרות שכל בני האדם ישתפו פעולה ויחיו באחווה ובשלום.