ישעיהו - פרק יב - פסוק ו הדפסה
צהלי ורוני, יושבת ציון:  כי-גדול בקרבך, קדוש ישראל.