ישעיהו - פרק כו - פסוק א הדפסה
ביום ההוא, יושר השיר-הזה בארץ יהודה; עיר עוז-לנו, ישועה ישית חומות וחיל. 

הכוונה לירושלים שתוגן