ישעיהו - פרק כז - פסוק יב הדפסה
והיה ביום ההוא, יחבוט יהוה משיבולת הנהר עד-נחל מצריים; ואתם תלוקטו לאחד אחד, בני ישראל. 

אני סבור שהתנך הוא האתוס שמלווה את ישראל מאברהם אבינו וכינון ההתישבות בארץ. אלה אלה חוללו את המורשת של אבותינו והאמונה באל אחד במשך הדורות עד להקמת מדינת ישראל של היום.