ישעיהו - פרק נב - פסוק ז הדפסה
מה-נאוו על-ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב--משמיע ישועה; אומר לציון, מלך אלוהייך. 

מסר אופטימי