ישעיהו - פרק נח - פסוק ו הדפסה
הלוא זה, צום אבחרהו--פתח חרצובות רשע, התר אגודות מוטה; ושלח רצוצים חופשים, וכל-מוטה תנתקו. 

בחרתי בפסוק כדי להדגיש שהצום בלבד אינו מכפר על חטאינו