ישעיהו - פרק ס - פסוק א הדפסה
קומי אורי, כי בא אורך; וכבוד יהוה, עלייך זרח. 

התנך הוא ספר אלוהי ואין מופלא ממנו. בחרתי פסוק זה כי הוא מעורר בי תמיד תקווה וישועה הן במישור הלאומי והן במישור האישי.