בראשית - פרק ד - פסוק כא הדפסה
ושם אחיו, יובל:  הוא היה--אבי, כל-תופש כינור ועוגב.