בראשית - פרק ד - פסוק כו הדפסה
ולשת גם-הוא יולד-בן, ויקרא את-שמו אנוש; אז הוחל, לקרוא בשם יהוה.