ירמיהו - פרק א - פסוק ב הדפסה
אשר היה דבר-יהוה אליו, בימי יאשייהו בן-אמון מלך יהודה, בשלוש-עשרה שנה, למולכו.