ירמיהו - פרק א - פסוק ח הדפסה
אל-תירא, מפניהם:  כי-איתך אני להצילך, נאום-יהוה.