ירמיהו - פרק א - פסוק יא הדפסה
ויהי דבר-יהוה אליי לאמור, מה-אתה רואה ירמיהו; ואומר, מקל שקד אני רואה. 

שכל העולם יקרא את זה שכל יהודי בעולם יקרא את זה