ירמיהו - פרק ב - פסוק ט הדפסה
לכן, עוד אריב איתכם--נאום-יהוה; ואת-בני בניכם, אריב.