ירמיהו - פרק ב - פסוק טו הדפסה
עליו ישאגו כפירים, נתנו קולם; וישיתו ארצו לשמה, עריו ניצתו מבלי יושב.