ירמיהו - פרק ח - פסוק כא הדפסה
על-שבר בת-עמי, הושברתי; קדרתי, שמה החזיקתני. 

פסוק זה משקף בעוצמה רבה את הדואליזם ביחסו של האלוקים לעם ישראל, הכעס
על חטאיו והרצון להענישו ומצד שני האהבה הגדולה וההזדהות שאין כמותה עם סבלו.הדואליזם הוא גם של הנביא ירמיהו, ומה שמשקף כל כך את פעילותו כנביא.