יחזקאל - פרק א - פסוק ט הדפסה
חוברות אישה אל-אחותה, כנפיהם:  לא-ייסבו בלכתן, איש אל-עבר פניו ילכו.