בראשית - פרק ה - פסוק יג הדפסה
ויחי קינן, אחרי הולידו את-מהללאל, ארבעים שנה, ושמונה מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.