בראשית - פרק ה - פסוק לב הדפסה
ויהי-נוח, בן-חמש מאות שנה; ויולד נוח, את-שם את-חם ואת-יפת.