שמות - פרק א - פסוק כא הדפסה
ויהי, כי-יראו המיילדות את-האלוהים; ויעש להם, בתים. 

כיוון שה' שיפר את המילדות שלא שמעו בקול פרעה ולא הרגו את הבנים ויטיב אתם ככה אנחנו מטבדים אם הדורות הבאים.