שמות - פרק ב - פסוק יח הדפסה
ותבואנה, אל-רעואל אביהן; ויאמר, מדוע מיהרתן בוא היום.