שמות - פרק ב - פסוק כה הדפסה
וירא אלוהים, את-בני ישראל; ויידע, אלוהים.