מיכה - פרק א - פסוק ב הדפסה
שמעו עמים כולם, הקשיבי ארץ ומלואה; ויהי אדוניי יהוה בכם לעד, אדוניי מהיכל קודשו.