מיכה - פרק א - פסוק ו הדפסה
ושמתי שומרון לעי השדה, למטעי כרם; והגרתי לגיא אבניה, ויסודיה אגלה.