מיכה - פרק ה - פסוק ז הדפסה
והיה שארית יעקוב בגויים, בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי-צאן--אשר אם-עבר ורמס וטרף, ואין מציל. 

נצחון ישראל על הגויים