חגיי - פרק א - פסוק ה הדפסה
ועתה, כה אמר יהוה צבאות:  שימו לבבכם, על-דרכיכם.