שמות - פרק ד - פסוק כד הדפסה
ויהי בדרך, במלון; ויפגשהו יהוה, ויבקש המיתו.