שמות - פרק ד - פסוק כו הדפסה
ויירף, ממנו; אז, אמרה, חתן דמים, למולות.