שמות - פרק ה - פסוק יח הדפסה
ועתה לכו עבדו, ותבן לא-יינתן לכם; ותוכן לבינים, תיתנו.