שמות - פרק ה - פסוק טז הדפסה
תבן, אין ניתן לעבדיך, ולבינים אומרים לנו, עשו; והנה עבדיך מוכים, וחטאת עמך.