שמות - פרק ה - פסוק יז הדפסה
ויאמר נרפים אתם, נרפים; על-כן אתם אומרים, נלכה נזבחה ליהוה.