דברי הימים א - פרק ב - פסוק ד הדפסה
ותמר, כלתו, ילדה לו, את-פרץ ואת-זרח; כל-בני יהודה, חמישה.