דברי הימים א - פרק ב - פסוק לג הדפסה
ובני יונתן, פלת וזזא; אלה היו, בני ירחמאל.