בראשית - פרק ה - פסוק יד הדפסה
ויהיו, כל-ימי קינן, עשר שנים, ותשע מאות שנה; וימות.