בראשית - פרק ה - פסוק כד הדפסה
ויתהלך חנוך, את-האלוהים; ואיננו, כי-לקח אותו אלוהים.