בראשית - פרק ו - פסוק כ הדפסה
מהעוף למינהו, ומן-הבהמה למינה, מכול רמש האדמה, למינהו--שניים מכול יבואו אליך, להחיות.