תהילים - פרק א - פסוק א הדפסה
  אשרי האיש--    אשר לא הלך, בעצת רשעים;ובדרך חטאים, לא עמד,    ובמושב לצים, לא ישב.

משפט מלא עוצמה טוב וחשוב ללכת בדרך הישרה