תהילים - פרק א - פסוק ב הדפסה
  כי אם בתורת יהוה, חפצו;    ובתורתו יהגה, יומם ולילה.

אמא יקרה
את שחינכת דורות רבים על ברכי התורה נהגה בו יומם וליל
אמא יקרה