תהילים - פרק ב - פסוק ה הדפסה
  אז ידבר אלימו באפו;    ובחרונו יבהלמו.