תהילים - פרק ה - פסוק ב הדפסה
  אמריי האזינה יהוה;    בינה הגיגי.