תהילים - פרק ה - פסוק יא הדפסה
  האשימם, אלוהים--    ייפלו, ממועצותיהם:ברוב פשעיהם, הדיחמו--    כי-מרו בך.