תהילים - פרק ה - פסוק יג הדפסה
  כי-אתה, תברך צדיק:    יהוה--כצינה, רצון תעטרנו.

אני מאוד מתחברת לפסוק הזה