תהילים - פרק ז - פסוק ב הדפסה
  יהוה אלוהיי, בך חסיתי;    הושיעני מכל-רודפיי, והצילני.

התחברתי לפסוק הזה, כי אני מרגישה ומאמינה שאלוהים תמיד מציל אותי.....