תהילים - פרק ז - פסוק ז הדפסה
  קומה יהוה, באפך--הינשא, בעברות צורריי;    ועורה אליי, משפט ציווית.